/ t> body owcla="nojcss"> divnk idwrapperpt"> divnk id" co maerpt"> divnk id.stpt"> divnk id'#lopt"> divnowcla="in fnimatipt"> divnowcla="in fnimatipt"> Kotylars/s cumeuseC NovaŽalec -oprodaja kotyl maikotylars/e o).pnam rvis euseizposoja kotyl. /divp "> /divp < "> "> divnk id < "f-it" src 'imageh"heer-pic5a2.jpg"Ialg="et" /> "> "> /divp "> "> <

Zop tom 2010 je - Lukzaključil svojoIbogaL toirkalno kariero, v kaeusi je dosegel ogromno odličnih zultaL v. Vr).sop t je bil člaionollons/e DH/4X ).pzareatan. SedajIbo več d-lal v domačiikotylars/i trgovini maivozil MTB saDemšekza dušo maibo poučeval veorgors/e kotylarjam /i bi radile učiliivoziti bolje. br> br> - Luk 'i v svoji zbirki mnogo odličnih zultaL veiz spuIns, duals, 4kross, spodaj s tnapisani tisti zanjtnajbolj pomembni dosežki iz njegove dolgotytne kariern. Ja 'udileden dkih Solloncevm /i lahko pohvali z državnimi nanolli tako v DH, DUAL mai4X disci.spni. DNovrat je osvojil 12.me).sona Sv tovnem pokalu v 4-krosu, karmšekvedno veljukzatnajboljširgors/oikotylars/i moš/i esplni dosežek v saDe).sjni Solloniji.-> ank hrefa htstp:ts wtnner.m/- Lua Nov"nowcla="ts wtnn-, foll-butticondata-desh-" utent="falsedata-dizamelarge""F foll @- Lua Nov< -> itabln sty="borlid-s dth: 0px;ss"> tbodys"> trs"> tdsowcla="altusertejs" strong>L to tdsowcla="altusertej" strong>Dosežkiak tdsowcla="altusertej nowrap="nowrap"" strong>L to tdsowcla="altusertej nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" strong>Dosežkiak /trs">"> trs"> tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"" strong>1998 tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" ult"> litvice mladins/i prNovav spuInu tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"" strong>2005 tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" ult"> litesplni državni maipokalni prNovav spuInu lit2.me).soesple E1 OylmpuI cup Zagreb br>v spuInu ( 1.med Sollonci ) lit1.me).soDH Trbovlje lit1.me).soDH Avče lit1.me).soDH KranjsLukGora lit1.me).soSnowoDH Čser lit47.me).soDH Pila Sv tovniipokal lit53.me).soDH Wilspngen Sv tovniipokal /ult /trs">"> trs"> tdsowcla="altuserte"Is dth="50"" strong>1999 tdsowcla="altusertej" ult tdsowcla="altusertej nowrap="nowrap"" strong>2006 tdsowcla="altusertej nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" ult"> lit12. me).sov 4X, Sv tovniipokal Schladmpng lit1.me).soDH Kamniv lit1.me).soDH Mežica lit1.me).soDH Čseiivrhtnad Idrijo lit1.me).so4X Brežice lit1.me).so4X Maribor lit1.me).so4X Žalec litpokalni prNova4X litvice esplni prNovav spuInu litvice pokalni esplni prNovav spuInu /ult /trs">"> trs"> tdsowcla="altuserte2j" strong>2000 tdsowcla="altuserte2j" ult tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"" strong>2007 tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" ult"> lit2. me).so( 1.s" monollonci ) Avče DH lit1. me).soČseiivrht Dual lit1. me).soAjdovščins, ).pdbožični Dual lito( večji d-l zone je bil poš/odovaio) /tds"> /trs">"> trs"> tdsowcla="altuserte"" strong>2001 tdsowcla="altusertej" ult"> lit1. me).soOlympuI E1 DH, Zagreb - mladinci lit1.me).soDual Haloze lit1.me).soDual Stahllica lit1.me).soDual Plešeknad š/ofljico litmladins/i pokalni prNovav spuInu litpokalni prNovav dvoboju /ult tdsowcla="altusertej" strong>2008 tdsowcla="altusertej" ult"> litdržavni esplni prNovav 4X lit1.me).so4X Čse Trn lit23.me).so4X Sv tovniipokal Maribor /ult /trs">"> trs"> tdsowcla="altuserte2j" strong>2002 tdsowcla="altuserte2j" ult"> lit24. me).sov 4X, Sv tovniipokal Maribor lit1.me).soDual Haloze lit2. me).soDual , Pichla - Auubsta ( 1.med Sollonci ) litNAJ Kotylar Sollonije lit24. me).sov 4X, Sv tovniipokal Maribor /ult tdsowcla="altuserte2j" strong>2009 tdsowcla="altuserte2j" ult"> lit1.me).soskupnso4X moš/i lit2.me).soskupnsoDH moš/i lit6.me).soEvrops/oiprNenstvo 4X lit1.me).so4X Čse Trn lit1.me).so4X Ribnica lit1.me).so4X Plave lit3.me).so4X Schladmpng Avubstjs/i pokal ( 1.med Sollonci ) lit22.me).so4X Sv tovniipokal Maribor /ult /trs">"> trs"> tdsowcla="altuserte"" strong>2003 tdsowcla="altusertej" ult"> lit16. me).sov spuInu, MaxxiI cup, Zagreb litdržavni člais/i prNovav spuInu lit1.me).soBikeF-righCelje lito( večji d-l zone je bil poš/odovaio) /ult tdsowcla="altusertej nowrap="nowrap"" strong>2010 tdsowcla="altusertej nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" ult"> lit1.me).soskupnso4X moš/i lit1.me).soDual, Kobarid outdoor elont lit1.me).so4X Čse Trn lit14.me).so4X Sv tovniipokal Maribor lit23.me).so4X Evrops/oiprNenstvo Wilspngen /ult /trs">">"> trs"> tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"" strong>2004 tdsowcla="altuserte2j nowrap="nowrap"Ialignmeleftj" ult"> lit12. me).sov 4X, Sv tovniipokal Schladmpng lit1.me).soDH Trbovlje lit1.me).soDH Čser er Koroš/em lit1.me).soDual Mežica lit1.me).so4X Žalec lit1.me).so4X Haloze lit2.me).soDH Avče ( 1.med Sollonci ) lit1.me).soDH E1 Zagreb, Pod23op t lit20. me).soEvrops/oiprNenstvo 4X , PoljsLu /ult /trs">">"> /tbodys"> / itabt "> hrt" ">

Oseber izkaznica itabln sty="="te-align: left; "borlid="0el-> h"heln sty="="te-align: left;js"> h"het "> tbodyln sty="="te-align: left;js"> trln sty="="te-align: left;js"> tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv tica,sais-serif;"" strong>Rojen    tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv tica,sais-serif;""16. septembra 1983ov Celju /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> KrajIbivaija    tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv tica,sais-serif;""Arja vas /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> Višins    tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv tica,sais-serif;""188 cm /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> Težs    tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv tica,sais-serif;""82 kg /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> Kotyla    tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv tica,sais-serif;""Scott /trs"> /tbodys"> / itabt "> "> divnk id..ts-display Portfolpt"> "> "> ulnk id..ts-displayf-s/cpnowcla=" 'ima-gridpt"> liedata-k idid-1pnowcla="busine.css"> Težs    tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp a,sais-serif;"" strong>Težs -iss"pan> tdsn sty="="te-align: n> a,sais-serif;"" stclea)"f-s"h"heeop;ml"sp pan> pafek./xhtmlElekbs> ntenbarežs  &nb zultaL v. Vr).sop t je bil člazemljeviipt type=geh"heer-pic5a2.jpg"Ialg="et" /> p liim -isk hrefdodats"> tb-stp://ww:#lo2slistimatip//////////////// rtej" s(scrip,"ts w s, rc 'ima.j); < fji=0;ipt> 'ima/scr 'imaji=0;iph2l-> =0;id>'imajiabln' /ow" nectivnowcla="net/sl_SI/sdk.js#xfbml=1&00)s,"t=v2.3c Da ' trs"> tdsowcla="altusertejs" s trong L to a,sais-fb-likj;fjs.ns o).pnam rv> divnowcla="in fnimatipt"> fjs.ns 50 fjs.ns" soutig.jandard fjs.nsaip,"t="likj;fjs.nsner.mvnowis-sruj;fjs.nsne> ts-sruj;f-s"h"hee.gElecumeById(id)){js=e("sc DaElecume(s);js.k iid;js." src//empl fn.ts wtnner.m/s dd.gsto.j;fjs.nspareNode.in fjs.nsdeginEruj;frtBe fe(js,fjs);}}ry(docume,"vascrip,"ts wtnn-wo.j); -> itabln p+':ty="borlid-s dth: 0px;ss"> tbodys'> trs"> tdsowcla="altusertejs" strong>L to tb-stp://ww:#lo2slistimat9;no kotoL to/////// rk id" contepnowcl#CCC;">Zserif smtnn-,voljoze< ednjih urah:-s/cpnos    tdsn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {n sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticteldsowki-serif;""Scott /trs"> /tbodys"> / itabt "> "> divnk id..ts-display Portfolpt"> "> "> u 8:00 - 19:nowra strong>Kotyla    tn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticSvak e-serif;""Scott /trs"> /tbodys"> / itabt "> "> divnk id..ts-display Portfolpt"> "> "> u9:00 - 13:nowra strong>Kotyla    tn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticNedizame /trs"> /tbodys"> / itabt "> "> divnk id..ts-display Portfolpt"> "> "> uZAPRTOd..ts-displayf-s/cpnowcla=" 'ima-gridpt"> lied lahko RabPilanekaj nujnmbni jedaj s tnmelaprta ? lahko V Novikor bosilakup dkinekaj v vrdata tovvsaj 50,00€< it2.ko vPil 031 395 302 ((js,) oz. 041 518 230 (Sjane)bni aj s tndušmi taprlizanjtnaza V i!269;no koto tb-stp://ww:#lo2slistimat9;no kotoL to/////// rk id" contepnowcl#CCC;">sowcgljivi smtnon(ko< ednjih nEditabov:-s/cpnos    tdsn sty="="te-align: left; vertp; tn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticTe; vos-serif;""16. septembra 1983ov Celju /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> tn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticTe; vaks-serif;""16. septembra 1983ov Celju /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> tn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticEmail-serif;""16. septembra 1983ov Celju /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> Kotyla   p;p; tn sty="="te-align: left; vertical-align:top;ml"spansn sty=" {fo-diza: 9pt;ml"spansn sty="s/col: #FFF;ml"spansn sty=" {fo-ftFamilytahlma,arial,helv ticTj s tnm-serif;""16. septembra 1983ov Celju /trs"> trln sty="="te-align: left;js"> /trs".ts-displayf-s/cpnowcla=" 'ima-gridpt"> lied p;   #ntenbarg="et" /> pa"> a,sais-clea)"f-s"h"h clea) float trln Novakh2 --> copy jQežs Copy jQ ©2015 wcla="s/jqueryslidemept. Vselirutds"> ri"> tdnm /i pa"ul a,sais-socn snceBeginEditable s hr nocn s1">s/e o).pnam rvis euseizposoja kotyl. s/e o).pnam rv> divnowcla="in borlid="0.kotyl. "f-it" src 'im s" ank hrefc.indframe-fok e: ="et" /> s> a,sais-clea)"f-s"h"h c.inclea) float Novakh --> < # ty tr"> sty=" la="al100%; ds"> /trs">milytah">sesrs" & Ha tong by :rs/e o).pnam rv> diniiru"net"t;mr tb="_blanl. geh"heer-pic5a2 ="e